Corona

Alle activiteiten van Andere Blik zijn Corona proof (spatschermen, 1,5 mt afstand, hygieneregels, buitenluchtventilatie, luchtzuiveraar etc).

Alle activiteiten vinden LIVE plaats, tenzij anders vermeld of anders afgesproken. Wanneer de maatregelen het niet toelaten worden in overleg passende afspraken gemaakt: bijvoorbeeld tijden iets verplaatsen, online starten of afmaken, datum verschuiven.