(Semi-)overheden, arbodiensten en re-integratiebedrijven

Hoe kan Andere Blik u helpen bij het behalen van uw doelstellingen?

Gemeente, UWV, arbodienst, re-integratiebedrijf

Bent u werkzaam bij een van deze organisaties en zoekt u iemand die zeer ervaren en deskundig is om u te ondersteunen dan nodig ik u uit om verder te lezen.

U dient met uitkeringsgerechtigden, zieken, mensen met geen, een kleine of grote achterstand tot de arbeidsmarkt en/of de maatschappij, personen zonder problemen of met complexe problematiek een doel te bereiken. Het doel kan verschillend zijn: een stap hoger op de participatieladder, terug naar maatschappij, problematiek verminderen of oplossen, werk vinden, leren solliciteren. Zomaar een greep uit de mogelijke doelstellingen die u kunt hebben. Wilt u ondersteuning bij het behalen van uw doelen? Ik kan u helpen met mijn deskundige Andere Blik.

Arbeidscoaching bij uitkeringsgerechtigden

Klaarstomen om de arbeidsmarkt of maatschappij te betreden:

  • Aanbodversterking
  • Sollicitatiecoaching

Dient u uitkeringsgerechtigden naar arbeid of naar de maatschappij te leiden? Bij het beklimmen van de participatieladder voor gezonde, (mogelijke) psychiatrische, (gedeeltelijk) lichamelijke of (gedeeltelijk) psychologische arbeidsgeschikte, autochtonen, allochtonen, 40 en 50 plussers, HBO-ers, Sociale werkvoorziening-ers, kan ik u met mijn deskundigheid en ruime werkervaring bijstaan.

Of u mijn ondersteuning nu aanbodversterking of sollicitatiecoaching noemt is om het even. Belangrijk is dat uitkeringsgerechtigden te weten komen ‘wie ze zijn’, ‘wat ze kunnen’ en ‘wat ze willen’. Door mijn ruime werkervaring op het gebied van re-integratie ben ik ervan overtuigd dat als personen deze zaken duidelijk op hun netvlies hebben staan, het doel gauw bereikt kan worden.

Bij aanbodversterking of sollicitatiecoaching zorg ik ervoor dat uitkeringsgerechtigden snel onder de knie krijgen wat ze nodig hebben. Dat kan zijn hun leven op orde krijgen, zodat ze de maatschappij of arbeidsmarkt kunnen betreden of meteen leren solliciteren, zodat ze een krachtig curriculum vitae, een pakkende sollicitatiebrief kunnen maken, effectief kunnen netwerken en een authentiek sollicitatiegesprek kunnen voeren. Afhankelijk van het doel wat bereikt moet worden zet ik mijn kennis en producten in. Resultaat behalen, inzicht geven en maatwerk staan hoog in mijn vaandel. Als u wilt kunt u zich laten inspireren door bij resultaat te kijken.

Arbeidscoaching bij zieke werknemers

Soms moeten zieke werknemers terug naar hun eigen werk of naar een passende functie, soms moeten ze aangepaste arbeid gaan verrichten, al dan niet tijdelijk, soms moet er ander werk gezocht worden buiten heb bedrijf, tijdelijk of niet. Daarbij komen allerlei uitdagingen om de hoek kijken. Ik kan u helpen deze op te lossen. Door mijn ervaring heb ik talloze bedrijven van binnen gezien, ben ik bekend met allerlei functies en heb ik inzicht in de instanties binnen de sociale zekerheid. Allemaal ervaring die re-integratie naar eigen of ander werk, het coördineren van informatie van de diverse instanties om de snelste oplossing te vinden uitstekend ondersteunt.

Daarnaast ben ik gecertificeerd MBSR/MBCT Kabat-Zinn mindfulnesstrainer en MBCL compassietrainer zodat ik met mijn kennis en ervaring in deze gebieden de stress kan verminderen bij overspannen medewerkers of personeel met een (dreigende) burn-out.

Leven op orde

Door mijn ruime ervaring is het mij overduidelijk geworden dat uitkeringsgerechtigden niet aan het werk komen, of de terugkeer naar de maatschappij niet kunnen maken, als ze tot hun nek in de schulden en de rommel zitten. Dingen op orde krijgen is een voorwaarde om verder te gaan met het beklimmen van de participatieladder. Ik hoor vaak dat mensen totaal geen idee hebben waar hun geld blijft, wat hun vaste lasten zijn, hoe ze kunnen bezuinigen, met andere woorden hoe ze er financieel voorstaan. En daar kan ik bij helpen. Ik heb een organisatietraject waarbij ik mensen praktische tips geef om zaken op orde te krijgen en tevens de oorzaak achter het probleem duidelijk maak. Een ‘organiseren van buiten naar binnen en van binnen naar buiten’.

En dat werkt uitstekend. Er is blijvend voordeel wat mensen eerder en langer uit de uitkering houdt!

Doelgroepen en trajecten

Ik heb ervaring met de meest uiteenlopende doelgroepen. U kunt daarbij denken aan mensen in loondienst, met een uitkering, personen die een eigen zaak willen starten, 40+ – en 50+ers, mensen in een sociaal isolement, met geringe tot (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt, met lichamelijke, psychiatrische of psychische beperkingen (zoals burn-out, fibromylagie, chronisch vermoeidheidsyndroom), personen van zeer verschillende niveau.

Ook met de meest uiteenlopende trajecten heb ik ruime ervaring, zoals intake afnemen, aanbodversterking, bemiddeling naar werk, sociale activering, lange en korte uitstroombemiddeling (lang, middellang en kort), work-first, IRO’s, outplacement, Wet Verbetering Poortwachter.

Voor een uitgebreidere opsomming van zowel doelgroepen als trajecten wil ik u graag verwijzen naar de ‘Samenvatting van mijn levensloop’.

Startende ondernemers, zzp-ers

Aan deze doelgroep wil ik afzonderlijk wat woorden wijden.

Niet alleen ben ik een ervaringsdeskundige die een eigen bedrijf startte, maar ook voegt mijn werkwijze en mijn kernkwaliteit extra voordelen met zich mee voor deze doelgroep.

Ik breng boven wat starters werkelijk willen, maak hun talenten duidelijk, zet met hen zonder de realiteit uit het oog te verliezen een koers uit en behaal met praktische tips met hen het doel. Juist het duidelijk krijgen van hun doel, hun ambities en wat ze werkelijk willen maakt het verschil bij deze doelgroep. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het kan zijn om krachtig je product neer te durven zetten en om in actie te gaan en onder andere een ondernemersplan op te zetten, acquisitie te plegen en vooral in jezelf te blijven geloven.

Indien u starters naar mij wil verwijzen, dan nodig ik u uit om contact met mij op te nemen om duidelijk te krijgen wat u van mij verwacht en helder te krijgen wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Tarief

Mijn tarief voor (semi-)overheden, arbodiensten, re-integratiebedrijven bedraagt € 85,00 exclusief BTW per uur.  Dit uurtarief geldt voor individuele begeleiding van uitkeringsgerechtigden, zieke medewerkers of andere personen met wie u een resultaat moet behalen.

De eerste brainstormgesprekken met u als vertegenwoordiger van de organisatie breng ik niet in rekening. De contactmomenten daarna, inhoudelijke e-mails, voorbereiden van gesprekken, documenten opstellen, eventuele reiskosten en reistijd worden in het tarief in rekening gebracht.

Meer weten?

Ik nodig u uit contact met me op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. En kijkt u eens op de ‘Samenvatting levensloop’ en bij resultaat?